Rock Against Cancer 2018

Sjømannskirkens Gopelkor vil også i år delta ved Rock against Cancer. Arenaen er denne gangen Eras de la Sal, og vi håper og tror at dette årlige arrangementet bare blir større og større, slik at den lokale kreftforeningen kan få midler til å fortsette sitt viktige arbeid.